Oppgavetype: Finn Styrker

Utforsk styrker

Steg 1 – Legg alle kortene ut på et bord og få alle til å stille seg rundt bordet. Steg 2 – Be noen om å velge ut en styrke som de er komfortabel med å snakke om eller forklare. Be personen om å si hva styrken betyr for dem. Be dem om å svare …

Utforsk styrker Les mer »

Gjettelek

Start med å legge navnene til alle i gruppen i en hatt og del så gruppen inn i par.  Steg 1 – Hvert par trekker en lapp etter tur. Trekker man sitt eget eller makkeren sitt navn, legges lappen tilbake i hatten. Trekk lapper til hatten er tom.  Steg 2 – Hvert par får 10 …

Gjettelek Les mer »

Styrkebasert planlegging

Steg 1 – Tenk på en utfordring du står overfor (eks. et prosjekt eller en arbeidsoppgave). Gå gjennom styrkefinnerkortene og velg ut 4-5 styrker som du har som vil kunne være nyttig for å håndtere utfordringen.  Steg 2 – For hver av styrkene, gå grundig gjennom utfordringen og tenk over: Når og hvordan vil denne …

Styrkebasert planlegging Les mer »

Sammenlign områder i ditt liv

Steg 1 – Velg ut noen områder i livet ditt som du ønsker å fokuserer på. Det kan være store kategorier som hjem, jobb, sosialt liv og skole, eller mindre og mer spesifikke områder knyttet til et vennskap, et prosjekt eller en oppgave Steg 2 – Med utgangspunkt i et av disse områdene, gå gjennom …

Sammenlign områder i ditt liv Les mer »

Styrke i Mestring

Steg 1 (person A) – Fortell om en hendelse/situasjon fra livet ditt, der du var med på noe eller gjorde noe som du mestret og som du blir glad av å tenke på. Det kan være fra fritiden eller fra jobb. Det viktigste er at historien beskriver en hendelse eller et øyeblikk der du gjorde …

Styrke i Mestring Les mer »

Rull til toppen