Gjettelek

• Varighet: 45 – 60 min
• Antall Deltagere: 6+

Start med å legge navnene til alle i gruppen i en hatt og del så gruppen inn i par. 

Steg 1 – Hvert par trekker en lapp etter tur. Trekker man sitt eget eller makkeren sitt navn, legges lappen tilbake i hatten. Trekk lapper til hatten er tom. 

Steg 2 – Hvert par får 10 minutter til å ta ut de fem styrkefinnerkortene som best beskriver personene de har trukket. Noter styrkene som er valgt og hvorfor. 

Steg 3 – Hvert par går i plenum gjennom styrkene som er valgt ut og hvorfor disse er valgt ut (gjerne med eksempler) uten å avsløre navnene. 

Steg 4 – Resten av gruppen lytter og gjetter hvem sin styrkeprofil som beskrives. Etter fem minutter stemmer gruppen på personen de tror det er. 

Steg 5 – Avslør hvem det er og oppsummer samtalene dere har hatt. Forklar hvorfor dere trakk frem disse styrkene hos personen. 

Steg 6 – Snakk i plenum om hvordan det var å gjøre øvelsen. Hva lærte de i gruppen om seg selv og hverandre? Ble noen overrasket over styrkene og beskrivelsene andre delte om dem?

Kjøp Styrkefinnerkort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Skroll til toppen