Hva skjer når vi fokuserer på våre styrker fremfor våre svakheter?

Dette er et av spørsmålene som ligger til grunn for positiv psykologi. Positiv psykologi ser på ressurser, helse og velvære fremfor den tradisjonelle psykologiens fokus på svakheter og psykisk lidelse. Denne delen av psykologi studerer hva som gir oss gode og meningsfulle liv.

Tidlig på 2000-tallet ledet Christopher Peterson og Martin Seligman flere forskere i et prosjekt over 3 år. Målet med prosjektet var å finne hvilke karaktertrekk mennesker universelt og gjennom historien har ansett som positive. Arbeidet resulterte i en klassifisering av 24 karakterstyrker gruppert i seks “dyder”. Disse 24 styrkene er verdsatt og forstått på tvers av kulturer.

VIA Institute on Character kan man ta spørreundersøkelsen knyttet til klassifiseringen. Den har blitt tatt av over 8 millioner mennesker fra alle land i verden. Du får da opp en styrkeprofil, der dine beste styrker (signaturstyrker) ligger øverst.

Hvorfor er styrker viktige ?

Jo, fordi forskning viser at når mennesker identifiserer og videreutvikler sine styrker, oppnår de en rekke gode effekter, bl.a. i form av økt trivsel, engasjement, prestasjoner og styrkede relasjoner.

Der er utviklet en rekke metoder med utgangspunkt i dette. Felles for disse metodene, ofte kalt styrkebaserte tilnærminger, er at de følger et menneskesyn og en overbevisning om at vi alle har styrker, ressurser, og evnen til å overkomme motgang.

Styrkebaserte tilnærminger baserer seg gjerne på følgende 9 prinsipper 4 :

Helt siden vi startet mentorprogrammer, har Catalysts jobbet med å fremme styrkene hos våre deltakere. Vi ser at et fokus på styrker skaper energi og mestring som igjen skaper velvære 5. Bruken av egne styrker oppleves meningsfullt og engasjerende, og det gir motivasjon og øker troen på at man kan oppnå de målene man setter.

Ønsker du å lære mer om positiv psykologi og det styrkebaserte perspektivet?

Under er en liste over nyttige artikler og nettsider.

Catalysts er en mentororganisasjon som jobber for inkludering av ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn. Du kan lese mer om vårt arbeid på catalysts.no

Skroll til toppen