Workshops

Mer informasjon kommer i løpet av 2023.

Book Workshop med Catalysts

På våre workshops vil du lære hvordan styrker kan identifiseres og komme til best mulig nytte i ditt team eller i din klasse.

Kjøp Styrkekort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Skroll til toppen