Oppgavetype: Flerkulturell Kapital

Gruppe og Familieorientering

Reflekter over hvilket forhold du har til ulike medlemmer av familien din. Er det kjennetegn ved forholdet du har til din familie som kan overføres til andre relasjoner? Hvem tenker du at inngår i din familie? Hvilke personer er de som står i sentrum for deg når du tenker på familie? Reflekter over hvordan dine …

Gruppe og Familieorientering Les mer »

Navigasjon

Hvor mange “språk” snakker du? Reflekter over de ulike miljøene du er innom i løpet av en uke: hjemme, skolen, fritidsarenaer, nabolaget… Er det noen forskjell i hva du snakker om i de ulike stedene? Hva du ler av, og hva som engasjerer deg? Hvordan balanserer du de ulike kulturene i livet ditt, både praktisk …

Navigasjon Les mer »

Språklig kapital

Reflekter over hvordan du kan bruke dine språkferdigheter som en ressurs i hverdagen. Spør en du kjenner hvordan de bruker språkene de kan til sin fordel i det daglige. Tenk på en setning på ditt morsmål og oversett den til norsk. På hvilken måte blir meningen i setningen endret i oversettelsen? Tenk på hvordan din …

Språklig kapital Les mer »

Rull til toppen