Sammenlign områder i ditt liv

• Varighet: 15-30 Min
• Antall Deltagere: 1 Person

Steg 1 – Velg ut noen områder i livet ditt som du ønsker å fokuserer på. Det kan være store kategorier som hjem, jobb, sosialt liv og skole, eller mindre og mer spesifikke områder knyttet til et vennskap, et prosjekt eller en oppgave

Steg 2 – Med utgangspunkt i et av disse områdene, gå gjennom styrkefinnerkortene og velg ut 3-5 styrker du viser når du er på ditt beste i den konteksten.

Steg 3 – Reflekterer over følgende spørsmål:

  • Hvordan kommer hver av disse styrkene til syne?
  • Hvor ofte bruker du hver styrke?
  • Hvordan kan du bruke dem bedre?
  • Hva tenker du om sammensetningen av styrkene?

Steg 4 – Gjenta steg 2 og 3 for et nytt område.

Steg 5 – Sammenlign styrkene fra de ulike områdene

  • Hva er likt?
  • Hva er forskjellig?
  • Er det styrker fra et område som hadde vært nyttig å bruke i et annet område? Hvordan ville det sett ut?

Steg 6 – Hvilke muligheter ser du komme fra denne aktiviteten? Hva kan du gjøre for å få mer ut av styrkene dine?

Kjøp Styrkefinnerkort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Skroll til toppen