Utforsk styrker

• Varighet: 45 – 60 min
• Antall Deltagere: 6+

Steg 1 – Legg alle kortene ut på et bord og få alle til å stille seg rundt bordet.

Steg 2 – Be noen om å velge ut en styrke som de er komfortabel med å snakke om eller forklare. Be personen om å si hva styrken betyr for dem. Be dem om å svare på:

  • Hvordan ser det ut når noen bruker denne styrken? Hva vil personen gjøre, hvordan vil hen oppføre seg og hva vil hen si?
  • Er det er noen i rommet som noen ganger viser den styrken? Kjenner du andre som viser denne styrken ofte? Kan du beskrive en gang du så noen bruke styrken?

Steg 3 – Spør hva resten av gruppen mener. Kan de relatere seg til historiene og beskrivelsene som er delt? Kan de legge til noe om hva styrken betyr for dem eller hvordan den kommer til syne?

Steg 4 – Spør hele gruppen: I hvilke andre situasjoner vil styrken være nyttig å bruke?

Steg 5 – Repeter steg 2-4 og la andre i gruppen velge ut nye styrker. 

Steg 6 – Be gruppen dele seg inn i par (sammen med noen de kjenner) og gi dem noen minutter til å se på kortene og reflektere over hvilke styrker partneren har. 

Steg 7 – Få alle til å velge 3 styrker som de tror at partneren har. 

Sted 8 – Når dette er gjort går hvert av parene sammen gjennom styrkene de har valgt og forteller hvorfor disse er valgt..

Kjøp Styrkefinnerkort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Skroll til toppen