Språklig kapital

Last Ned Øvelsene i PDF

Reflekter over hvordan du kan bruke dine språkferdigheter som en ressurs i hverdagen. Spør en du kjenner hvordan de bruker språkene de kan til sin fordel i det daglige.

Tenk på en setning på ditt morsmål og oversett den til norsk. På hvilken måte blir meningen i setningen endret i oversettelsen?

Tenk på hvordan din forståelse av ulike ting påvirkes av språket du har for å beskrive det. Sammenlign hva som likt og hva som er forskjellig i ord og fenomener på ulike språk.

Legg merke til hvordan man kommuniserer på ulike språk og i ulike kulturer. Er det forskjeller i blikkontakt, hastighet, kroppsspråk eller toneleie. Skriv ned dine observasjoner.

Ta en samfunnsrelatert sak eller nyhetssak og les den på forskjellige språk. Se hvordan innholdet er forskjellig og hvordan språket og kulturen språket er fra ser saken på forskjellige måter.

Kjøp Styrkefinnerkort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Skroll til toppen