Metoder

Vi har alle mange styrker som vi bruker i møte med andre og i våre daglige liv. Noen er særlig empatiske, andre er flink til å samarbeide. Uansett hvilke styrker vi har, fungerer disse ressursene som andre ferdigheter. De må identifiseres og anvendes for å å bli bedre.

Denne siden inneholder oversikten over alle øvelsene du kan ta i bruk for å bli kjent med og reflektere over dine styrker! Vi har delt øvelsene inn i to kategorier. Øvelser som hjelper deg finne styrker og øvelser som hjelper deg å utvikle styrker. Start med å velge en av kategoriene for å komme i gang.

Først må du finne dine styrker

Kunnskap om styrker er nødvendig for å kunne bruke styrkene aktivt 6. Det viser seg at man har større sannsynlighet for å nå mål som samsvarer med de styrkene, verdiene og interessene man har 8.

Øvelsene du finner her kan hjelpe deg bli mer bevisst styrkene du har og dermed øke måloppnåelse.

Utvikle Styrker

Når man har funnet sine styrker, er det lurt å begynne å videreutvikle dem. En studie gjort av Seligman og kolleger 7 viste at aktiviteter som innebar at deltakere brukte en av sine fem beste styrker på en ny måte hver dag i en uke, hadde vesentlig større effekt på velvære (happiness) etter seks måneder enn aktiviteter som ba deltakerne bevisstgjøre seg sine fem beste styrker og bruke dem oftere. Det ble i tillegg funnet større velvære seks måneder senere for de individene som fortsatte å anvende sine styrker etter endt studie. Det holder altså ikke å kun identifisere sine styrker. Den positive effekten kommer av å aktivt ta dem i bruk.

Under finner du øvelser som kan gjøres for å utvikle alle de 24 styrkene og de 3 flerkulturelle ferdighetene. Styrkene er gruppert sammen etter hvilke dyder de tilhører. I følge Peterson & Seligman 2 er det gjennom å utvikle styrkene at man kommer til dydene. Man kan for eksempel oppnå dyden visdom gjennom kreativitet og nysgjerrighet. Derfor er styrkene kreativitet og nysgjerrighet samlet under visdom.

Skroll til toppen