Styrkefinnerkort

Hva skjer når vi fokuserer på våre styrker fremfor våre svakheter?

Styrkefinnerkort er et dialogbasert verktøy som kan hjelpe deg bli mer oppmerksom på dine indre ressurser og positive trekk. I utviklingen av disse kortene har det vært viktig for oss å lage beskrivelser som gjør de tilgjengelige for flere, også barn og unge med flerkulturell bakgrunn.

Hvert kort har en forside med en styrke og en bakside med en kort beskrivelse av styrken. På baksiden er det også en engelsk og arabisk oversettelse av styrken. Styrkefinnerkortene består av 24 unike styrker delt inn i seks forskjellige dyder: Visdom, mot, medmenneskelighet, rettferdighet, måtehold og overskridelse.

Disse er hentet og oversatt med godkjennelse fra VIA instituttet og i henhold til Peterson og Seligman2 sin forskning på karakterstyrker.

I tillegg følger det med tre ekstra kort som tilhører en syvende kategori: Flerkulturell kapital. Denne kategorien løfter frem noen av de unike ferdighetene og kunnskapene som mennesker med flerkulturell bakgrunn besitter. Kategorien er utviklet I samarbeid med ungdom som tidligere har deltatt i Catalysts mentorprogram og som gjennom fokusgrupper og workshops delte sine refleksjoner rundt hvordan en flerkulturell bakgrunn kan være en styrke.

Resultatet er Catalysts egne styrkefinnerkort

Fargerike og med mønster designet av Verónica Celis Vergara. Styrkene er delt inn i syv forskjellige farger, etter hvilken dyd de tilhører. Kortstokken kommer med to kort som viser fargekodene.

“Bakgrunn og kultur påvirker din fremtid. Når du har vokst opp med en gitt bakgrunn og kultur og møter en ny kultur, må du ta med det positive fra kulturen. Det vil påvirke din fremtid”
- Fokusgruppedeltaker
Styrkekort-kortstokk-samling

Kjøp Styrkekort

27 flotte styrkekort som kan brukes for å finne og utvikle styrker på egenhånd, i teamet eller i klasserommet.

Scroll to Top
Rull til toppen